Information

Keyvent Öst Ab  Adress:  Bagargatan 4 Ålem.  Telefon: 0771 – 60 61 60                                                                                                    .        .    

 

Switch language

  • English

Mek/Svets Underhåll:

Keyvent Öst utför och installerar inte bara helhetslösningar, vi erbjuder också Mekunderhåll och Svetsunderhåll vilket kan öka livslängden på installationen, minska driftkostnaden och kommer förhindra dyra och stora reparationer framöver. Ett kontinuerlig och löpande underhåll är att förvänta sig av vår personal för att se till att det vi levererar alltid presterar den bästa kvaliteten. Genom att samarbeta med våra erfarna underhållstekniker kan ni optimera anläggningen för att både spara på klimatet och hålla ner kostnaderna!