Information

Keyvent Öst Ab  Adress:  Bagargatan 4 Ålem.  Telefon: 0771 – 60 61 60                                                                                                    .        .    

 

Switch language

  • English

Keyvent Bryter Trenden - Nyanställer Ju-jutsu eliten Johan Ingholt

Mars 2020 kommer för alltid minnas som Coronavirusets månad, men inte för Keyvent Öst. Denna månad var det extra viktigt att se positivt på framtiden, vilket Keyvent Öst gjorde genom en nyanställning. Projektledaren Juhan Ingholt är inte bara expert på hela installationsprocessen, han tillhörde även världseliten inom kampsporten Ju-jutsu och har sedan åtta års ålder tävlat på de internationella arenorna.

Välkommen till gänget!

Johan Ingholt

Projektledare på Keyvent Öst och tillhörde världseliten i Ju-jutsu.